Dr. Hannes Androsch, Dr. Peter Pelinka (Format)
Dr. Hannes Androsch, Dr. Peter Pelinka (Format)
Dr. Hannes Androsch war Ehrengast der heurigen Praxistage 2008 im Palais Eschenbach. Das Gespräch führte Dr. Peter Pelinka (Chefredakteur Format).
Video    Podcast    Fotos